DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Ninh Hiệp, UBND Thị Xã Ninh Hòa, Công An Phường Ninh Hiệp, UBND Xã Ninh Đông, Viện Kiểm sát Nhân dân Thị xã Ninh Hòa, UBND xã Ninh Trung, Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Xây Dựng Ninh Hòa, Thị ủy Ninh Hòa, UBND xã Ninh Hưng, Phòng Quản Lý Đô Thị, Phòng Y Tế Thị Xã Ninh Hòa, Công an Thị xã Ninh Hòa, Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Hiệp, Ubnd Phường Ninh Hiệp, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Diêm, Truong Tieu Hoc Ninh Diem-phu Tho 1, Phú thọ 2 ninh diêm, FPT Shop, Siêu thị Điện máy XANH, Trung Tâm Y Tế Ninh Hoà, Bệnh viện Đa khoa Thị xã Ninh Hòa, Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ninh Diêm,

 

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Ninh Hiệp

Địa chỉ: 888 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

UBND Thị Xã Ninh Hòa

Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3846 316
UBND Thị Xã Ninh Hòa

Công An Phường Ninh Hiệp

Địa chỉ: 312 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3844 319
Công An Phường Ninh Hiệp

UBND Xã Ninh Đông

Địa chỉ: G4HM+G92, Unnamed Road, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Viện Kiểm sát Nhân dân Thị xã Ninh Hòa

Địa chỉ: 62 Mười Sáu Tháng Bảy, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3844 235

UBND xã Ninh Trung

Địa chỉ: G4VF+C2H, Unnamed Road Tx, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3653 005

Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Xây Dựng Ninh Hòa

Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Thị ủy Ninh Hòa

Địa chỉ: 330 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Ninh Hưng

Địa chỉ: F37X+2XC, Unnamed Road, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Quản Lý Đô Thị

Địa chỉ: 109 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Y Tế Thị Xã Ninh Hòa

Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Công an Thị xã Ninh Hòa

Địa chỉ: G46P+3R7, Mười Sáu Tháng Bảy, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3635 139
Công an Thị xã Ninh Hòa

Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Hiệp

Địa chỉ: F4QJ+869, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Phường Ninh Hiệp

Địa chỉ: 310 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Diêm

Địa chỉ: G6Q7+JW9, 1, Ninh Diên, Tx. Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3849 142
Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Diêm

Truong Tieu Hoc Ninh Diem-phu Tho 1

Địa chỉ: G6V9+CP5, Ninh Diên, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Phú thọ 2 ninh diêm

Địa chỉ: 38 Lê Hồng Phong, Ninh Diên, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

FPT Shop

Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Ninh Diên, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 1800 6601
FPT Shop

Siêu thị Điện máy XANH

Địa chỉ: Nguyễn Trường Tộ, Tổ dân phố Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 57000, Việt Nam
Điện thoại: 1800 1061
Siêu thị Điện máy XANH

Trung Tâm Y Tế Ninh Hoà

Địa chỉ: Thôn 10, Thị Trấn Ninh Hoà, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại:

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Ninh Hòa

Địa chỉ: G45P+GVW, Mười Sáu Tháng Bảy, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3845 038
Bệnh viện Đa khoa Thị xã Ninh Hòa

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ninh Diêm

Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại: