DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Sông Cầu, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa

UBND Xã Sông Cầu, Khu Công nghiệp Sông Cầu,

 

UBND Xã Sông Cầu

Địa chỉ: 7WJV+6FG, ĐH62, Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Khu Công nghiệp Sông Cầu

Địa chỉ: 7W9X+PHM, QL27C, Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 092 843 83 14
Khu Công nghiệp Sông Cầu