Lựa chọn

YẾN SÀO TINH CHẾ HÀO-GIA

100% nguyên chất

Các tổ yến được tuyển chọn và cam kết không pha trộn để tăng trọng lượng

Vệ sinh

Quy trình làm sạch yến được thực hiện thủ công tỉ mỉ không sử dụng hóa chất. Đảm bảo sản phẩm sạch các sợi lông yến dù rất nhỏ

Chất & Lượng

Yến sào được sấy khô giữ độ ẩm tối thiểu để sản phẩm có trọng lượng và thời gian bảo quản lâu nhất mà không làm mất đi nguồn dinh dưỡng thiên nhiên

Contact info

Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Phước Hải, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Phước Tân, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Phước Tiến, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Phước Hòa, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Vĩnh Trung, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Phường Cam Nghĩa, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Cam Phúc Bắc, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Cam Phúc Nam, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Cam Lộc, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Cam Phú, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Ba Ngòi, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Cam Thuận, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Cam Lợi, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Phường Cam Linh, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Xã Cam Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Hòa, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Sơn Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Thị Trấn Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Hiệp Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam An Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Thành Nam, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Xã Cam An Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Cam Phước Đông, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Xã Cam Thịnh Tây, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Xã Cam Thịnh Đông, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Xã Cam Lập, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Xã Cam Bình, TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa Thị Trấn Vạn Giã, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Đại Lãnh, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Phước, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Long, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Bình, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Thọ, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Khánh, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Phú, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Lương, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Thắng, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Thạnh, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Xuân Sơn, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Xã Vạn Hưng, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa Phường Ninh Hiệp, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Sơn, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Tây, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Thượng, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh An, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Phường Ninh Hải, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Thọ, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Trung, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Sim, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Xuân, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Thân, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Phường Ninh Diêm, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Đông, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Phường Ninh Thủy, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Phường Ninh Đa, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Phụng, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Bình, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Phước, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Phú, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Tân, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Quang, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Phường Ninh Giang, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Phường Ninh Hà, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Hưng, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Lộc, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh ích, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Xã Ninh Vân, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa Thị Trấn Khánh Vĩnh, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Hiệp, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Bình, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Trung, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Đông, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Thượng, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Nam, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Sông Cầu, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Giang Ly, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Cầu Bà, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Liên Sang, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Thành, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Khánh Phú, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Xã Sơn Thái, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa Thị Trấn Diên Khánh, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Lâm, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Điền, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Xuân, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Sơn, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Đồng, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Phú, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Thọ, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Phước, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Lạc, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Tân, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Hòa, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Thạnh, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Toàn, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên An, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Bình, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Diên Lộc, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Suối Hiệp, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Suối Tiên, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa Xã Suối Cát, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Xã Suối Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa Thị Trấn Tô Hạp, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Xã Thành Sơn, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Xã Sơn Lâm, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Xã Sơn Hiệp, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Xã Sơn Bình, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Xã Sơn Trung, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Xã Ba Cụm Bắc, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Xã Ba Cụm Nam, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa Thị Trấn Trường Sa, H. Trường Sa, T. Khánh Hòa Xã Song Tử Tây, H. Trường Sa, T. Khánh Hòa Xã Sinh Tồn, H. Trường Sa, T. Khánh Hòa T. Khánh Hòa Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa TXã Cam Ranh, T. Khánh Hòa H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa H. Trường Sa, T. Khánh Hòa