DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Cam An Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

Ủy Ban Nhân Dân Xã Cam An Nam, Cam An Nam, Trung tâm y tế huyện cam lâm, Phòng Khám Đa Khoa Cam An Nam,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Cam An Nam

Địa chỉ: X4RG+8J3, Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3864 019
Ủy Ban Nhân Dân Xã Cam An Nam

Cam An Nam

Địa chỉ: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trung tâm y tế huyện cam lâm

Địa chỉ: X4RG+GH5, Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3864 011
Trung tâm y tế huyện cam lâm

Phòng Khám Đa Khoa Cam An Nam

Địa chỉ: X4RG+HHH, Nguyễn Công Trứ, Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa
Điện thoại: