DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

Ủy Ban Nhân Dân Xã Cam Hải Tây, Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Cam Lâm, Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, Công an Huyện Cam Lâm, Huyện Ủy Cam Lâm, Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Cam Hải Tây

Địa chỉ: 35J5+QPG, Unnamed Road,, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3859 302
Ủy Ban Nhân Dân Xã Cam Hải Tây

Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Cam Lâm

Địa chỉ: 35GC+453, Đinh Tiên Hoàng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Địa chỉ: 35C9+97C, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Công an Huyện Cam Lâm

Địa chỉ: 35F9+Q7V, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Huyện Ủy Cam Lâm

Địa chỉ: 35F9+4MQ, Đường Phạm Văn Đồng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3983 316
Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa