DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

Đập Tà Rục, Hồ chứa nước Tà Rục, Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Cam Lâm (Vbsp) - Đgd Xã Cam Phước Tây, Trường Mầm Non thôn Tân Lập, Trường Tiểu Học Cam Phước Tây 2, Trạm Y Tế Xã Cam Phước Tây,

 

Đập Tà Rục

Địa chỉ: X3M8+47M, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Hồ chứa nước Tà Rục

Địa chỉ: X3P6+CWG, Unnamed Road, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Cam Lâm (Vbsp) - Đgd Xã Cam Phước Tây

Địa chỉ: X37W+32V, Tỉnh Lộ 9, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Mầm Non thôn Tân Lập

Địa chỉ: X368+VR5, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Cam Phước Tây 2

Địa chỉ: X3G9+279, Tỉnh Lộ 9, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3999 099
Trường Tiểu Học Cam Phước Tây 2

Trạm Y Tế Xã Cam Phước Tây

Địa chỉ: X35J+824, Tỉnh Lộ 9, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3999 187