DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Cam Tân, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

UBND xã Cam Tân, Phú bình 2, cam tân, cam lâm, Khánh hoà, Trạm Y Tế Xã Cam Tân,

 

UBND xã Cam Tân

Địa chỉ: 44C4+XFF, Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3991 097
UBND xã Cam Tân

Phú bình 2, cam tân, cam lâm, Khánh hoà

Địa chỉ: 43GX+XGM, Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Cam Tân

Địa chỉ: 44C3+R4X, Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3991 001
Trạm Y Tế Xã Cam Tân