DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa

Thánh thất Cam Thành Bắc, Trường Tiểu Học Cam Thành Bắc, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa,

 

Thánh thất Cam Thành Bắc

Địa chỉ: 25V7+WW3, QL1A, Cam Thanh Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Cam Thành Bắc

Địa chỉ: Trường tiểu học thôn Tân Quý, Cam Thanh Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa

Địa chỉ: 25HM+M3J, QL1A, Cam Thanh Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: