DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Diên Phú, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa

UBND xã Diên Phước, UBND xã Diên Phú, Trạm Y tế xã Diên Phú, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa, Trạm Y Tế Xã Diên Phước,

 

UBND xã Diên Phước

Địa chỉ: 726R+4W2, TL2, Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3770 652
UBND xã Diên Phước

UBND xã Diên Phú

Địa chỉ: 6 QL1A, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Diên Phú

Địa chỉ: 74GC+48X, AH1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại:

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa

Địa chỉ: Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 780 002
Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa

Trạm Y Tế Xã Diên Phước

Địa chỉ: 7363+86V, TL2, Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại: