DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Khánh Bình, H. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa

UBND xã Khánh Bình,DT8, Cơ sở Cai Nghiện Ma Túy Tỉnh Khánh Hòa, Phòng khám đa khoa khu vực Khánh Bình,

 

UBND xã Khánh Bình,DT8

Địa chỉ: 9X74+MG3, Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Cơ sở Cai Nghiện Ma Túy Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: CX44+9RV, ĐT8, Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0582 473 475
Cơ sở Cai Nghiện Ma Túy Tỉnh Khánh Hòa

Phòng khám đa khoa khu vực Khánh Bình

Địa chỉ: 9X56+R4G, Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Điện thoại: