DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa

UBND huyện Khánh Sơn, UBND Thị trấn Tô Hạp, UBND xã Ba Cụm Nam, UBND xã Ba Cụm Bắc, Huyện Uỷ Khánh Sơn, Toà án nhân dân huyện Khánh Sơn, Công an huyện Khánh Sơn, Trạm Y Tế Thị Trấn Tô Hạp, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Khánh Sơn,

 

UBND huyện Khánh Sơn

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3869 162
UBND huyện Khánh Sơn

UBND Thị trấn Tô Hạp

Địa chỉ: 2W4V+PQ9, Lê Duẩn, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Ba Cụm Nam

Địa chỉ: WXMP+WJF, Cụm Nam, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Ba Cụm Bắc

Địa chỉ: XXMM+69W, ĐT656, Cụm Bắc, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Huyện Uỷ Khánh Sơn

Địa chỉ: 10 Lê Duẩn, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3869 275
Huyện Uỷ Khánh Sơn

Toà án nhân dân huyện Khánh Sơn

Địa chỉ: 2W4W+FM6, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Công an huyện Khánh Sơn

Địa chỉ: 2W4X+8RP, 9, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3869 888
Công an huyện Khánh Sơn

Trạm Y Tế Thị Trấn Tô Hạp

Địa chỉ: 32 Lê Duẩn, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Điện thoại:

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Khánh Sơn

Địa chỉ: XWPM+M67, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 869 466