DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Ninh Đa, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

UBND phường Ninh Đa, Trạm Y Tế Xã Ninh Đa, Trạm Y Tế Phường Ninh Đa,

 

UBND phường Ninh Đa

Địa chỉ: G44V+3F4, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Ninh Đa

Địa chỉ: F4XQ+QHP, QL1A, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3632 151
Trạm Y Tế Xã Ninh Đa

Trạm Y Tế Phường Ninh Đa

Địa chỉ: F4XQ+RM5, QL1A, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại: