DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Ninh Hiệp, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

Tòa án Nhân dân Thị xã Ninh Hòa, Ninh Hiệp,

 

Tòa án Nhân dân Thị xã Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0562 387 082

Ninh Hiệp

Địa chỉ: Ninh Hiệp, Tx. Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: