DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Ninh Thọ, H. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

UBND xã Ninh An, Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ, Khu tái định cư Ninh Long, Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Thọ, Trạm y tế Ninh Thọ,

 

UBND xã Ninh An

Địa chỉ: H538+M95, QL1A, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ

Địa chỉ: H54H+V4, Ninh Thọ, Tx. Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Khu tái định cư Ninh Long

Địa chỉ: G58Q+PFJ, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Thọ

Địa chỉ: H54G+69R, Đường Không Tên, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế Ninh Thọ

Địa chỉ: H528+9XM, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại: