DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phước Tân, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

UBND phường Phước Hải, UBND Phường Phước Tân, Ubnd Tỉnh Khánh Hoa, Trạm y tế phước hải, Trạm Y Tế Phước Tân,

 

UBND phường Phước Hải

Địa chỉ: 30 Lê Hồng Phong, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3871 125
UBND phường Phước Hải

UBND Phường Phước Tân

Địa chỉ: 42 Trần Khánh Dư, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Tỉnh Khánh Hoa

Địa chỉ: 120 Lê Hồng Phong, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế phước hải

Địa chỉ: 162 Lê Hồng Phong, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phước Tân

Địa chỉ: 2 Chi Lăng, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3874 989