DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phước Tiến, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Ubnd Phường Phước Tiến, Phòng Khám Nội Tim Mạch Tổng Hợp, Trạm Y Tế Phường Phước Tiến,

 

Ubnd Phường Phước Tiến

Địa chỉ: 6 Mê Linh, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3510 256
Ubnd Phường Phước Tiến

Phòng Khám Nội Tim Mạch Tổng Hợp

Địa chỉ: 7B Hồng Bàng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 091 342 90 64

Trạm Y Tế Phường Phước Tiến

Địa chỉ: 133 Nguyễn Trãi, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3514 723