DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

UBND Phường Phương Sài, Toà soạn Báo Khánh Hòa, Phòng Chẩn Đoán Y Khoa, Trạm y tế Phương Sơn,

 

UBND Phường Phương Sài

Địa chỉ: 158 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3561 501
UBND Phường Phương Sài

Toà soạn Báo Khánh Hòa

Địa chỉ: 77 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3822 019
Toà soạn Báo Khánh Hòa

Phòng Chẩn Đoán Y Khoa

Địa chỉ: 72 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3560 066

Trạm y tế Phương Sơn

Địa chỉ: 232 Phương Sài, Phương sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: