DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Sơn Trung, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa

UBND xã Sơn Trung, Trạm Y tế xã Sơn Trung, Trường Tiểu Học Sơn Trung, Bệnh viện Khánh Sơn, Trung Tâm Y Tế Huyện Khánh Sơn,

 

UBND xã Sơn Trung

Địa chỉ: Thôn 2 Huyện Khánh Sơn, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Sơn Trung

Địa chỉ: 2XG4+W94, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Sơn Trung

Địa chỉ: 3X46+3RQ, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3869 295
Trường Tiểu Học Sơn Trung

Bệnh viện Khánh Sơn

Địa chỉ: 2X63+762, Ngô Quyền, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3869 317
Bệnh viện Khánh Sơn

Trung Tâm Y Tế Huyện Khánh Sơn

Địa chỉ: Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3869 230
Trung Tâm Y Tế Huyện Khánh Sơn