DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Trụ sở UBND Phường Tân Lập, UBND thành phố Nha Trang, Bệnh viện 22-12, Bệnh viện phúc sinh, Phòng Khám Bệnh Đa Khoa Khu Vực 4, Trạm Y Tế Phường Tân Lập, Bệnh Viện 22-12, Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa - Bệnh Viện Quân Dân Y Tỉnh Khánh Hòa,

 

Trụ sở UBND Phường Tân Lập

Địa chỉ: 31 Đống Đa, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3510 257

UBND thành phố Nha Trang

Địa chỉ: 42 Lê Thánh Tôn, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3527 610
UBND thành phố Nha Trang

Bệnh viện 22-12

Địa chỉ: 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3528 857
Bệnh viện 22-12

Bệnh viện phúc sinh

Địa chỉ: Tô Hiến Thành, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại:

Phòng Khám Bệnh Đa Khoa Khu Vực 4

Địa chỉ: 142 Võ Trứ, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3510 296
Phòng Khám Bệnh Đa Khoa Khu Vực 4

Trạm Y Tế Phường Tân Lập

Địa chỉ: 142 Võ Trứ, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại:

Bệnh Viện 22-12

Địa chỉ: 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3528 866
Bệnh Viện 22-12

Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa - Bệnh Viện Quân Dân Y Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 34/4, Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3528 866