DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vạn Lương, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa

UBND xã Vạn Lương, Bệnh viện Đa khoa Vạn Ninh, Trạm Y Tế Xã Vạn Lương,

 

UBND xã Vạn Lương

Địa chỉ: M6J4+QW4, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3943 250
UBND xã Vạn Lương

Bệnh viện Đa khoa Vạn Ninh

Địa chỉ: M6G8+VRP, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Vạn Lương

Địa chỉ: M6J5+HMC, Hiền Lương, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3943 062
Trạm Y Tế Xã Vạn Lương