DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản, Phòng Chẩn Đoán Hình Ảnh Siêu Âm Hồng Phước,

 

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản

Địa chỉ: 36 Yết Kiêu, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3811 997
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản

Phòng Chẩn Đoán Hình Ảnh Siêu Âm Hồng Phước

Địa chỉ: Đường 2/4, Phường Vạn Thạnh, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 090 354 24 95