DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

UBND phường Vạn Thắng, UBND phường Vạn Thạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, Trung Tâm Kiểm Nghiệm - Sở Y Tế Khánh Hòa, Phòng Khám Cơ sở 2 (Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần),

 

UBND phường Vạn Thắng

Địa chỉ: 752R+C3W, Hai Tháng Tư, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại:

UBND phường Vạn Thạnh

Địa chỉ: 9 Đào Duy Từ, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0583 822 630

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa

Địa chỉ: 04 Quang Trung, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3822 574
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa

Trung Tâm Kiểm Nghiệm - Sở Y Tế Khánh Hòa

Địa chỉ: 06 Quang Trung, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3822 948
Trung Tâm Kiểm Nghiệm - Sở Y Tế Khánh Hòa

Phòng Khám Cơ sở 2 (Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần)

Địa chỉ: 9 Sinh Trung, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3820 595
Phòng Khám Cơ sở 2 (Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần)