DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

UBND phường Vĩnh Hòa, UBND phường Vĩnh Hải, Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hoà, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa, Bệnh Viện Da Liễu, Trạm Y Tế Phường Vĩnh Hải,

 

UBND phường Vĩnh Hòa

Địa chỉ: 98 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3550 773
UBND phường Vĩnh Hòa

UBND phường Vĩnh Hải

Địa chỉ: 422 đường Hai Tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3831 173
UBND phường Vĩnh Hải

Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hoà

Địa chỉ: 229 Đường Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3832 252
Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hoà

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa

Địa chỉ: Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3832 175
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa

Bệnh Viện Da Liễu

Địa chỉ: 165 Đường Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Vĩnh Hải

Địa chỉ: 66 Hai Tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: