DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

UBND phường Vĩnh Nguyên, Bệnh Viện Đa Khoa Vinmec Nha Trang, Phòng khám Đa khoa Khu vực số 5, Trạm Y Tế Phường Vĩnh Nguyên,

 

UBND phường Vĩnh Nguyên

Địa chỉ: 15 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3590 028
UBND phường Vĩnh Nguyên

Bệnh Viện Đa Khoa Vinmec Nha Trang

Địa chỉ: 42A Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3900 168
Bệnh Viện Đa Khoa Vinmec Nha Trang

Phòng khám Đa khoa Khu vực số 5

Địa chỉ: 304 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3889 441
Phòng khám Đa khoa Khu vực số 5

Trạm Y Tế Phường Vĩnh Nguyên

Địa chỉ: 132 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3590 029
Trạm Y Tế Phường Vĩnh Nguyên