DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Thái Mới, Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Thái, Trạm Y Tế Xã Vĩnh Thái,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Thái Mới

Địa chỉ: 65P8+4C9, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Thái

Địa chỉ: 65V6+3J2, Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3890 017

Trạm Y Tế Xã Vĩnh Thái

Địa chỉ: UBND xã Vĩnh Thái, 137 Đường Số 4, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: