DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

UBND xã Vĩnh Hiệp, Bệnh Viện đường sắt 6, Phòng khám đa khoa khu vực số 2,

 

UBND xã Vĩnh Hiệp

Địa chỉ: 7545+4FV, Hai Mươi Ba Tháng Mười, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3606 618
UBND xã Vĩnh Hiệp

Bệnh Viện đường sắt 6

Địa chỉ: Hẻm 707 Đ. 23 Tháng 10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại:

Phòng khám đa khoa khu vực số 2

Địa chỉ: 693 Đ. 23 Tháng 10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: