DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

UBND phường Vĩnh Phước, Ubnd Phường Vĩnh Thọ, Trạm y tế phường Vĩnh Thọ,

 

UBND phường Vĩnh Phước

Địa chỉ: 114 Đ. 2/4, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Phường Vĩnh Thọ

Địa chỉ: 757W+XWW, Trần Kim Hùng, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3542 862
Ubnd Phường Vĩnh Thọ

Trạm y tế phường Vĩnh Thọ

Địa chỉ: 15 Đường Hồ Tùng Mậu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3834 009