DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân Phường Xương Huân, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng Khánh Hòa, Ban Dân Tộc Tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Khánh Hòa, Trung Tâm Y Tế Tp. Nha Trang, Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa, Sở Công thương Khánh Hòa, Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Tỉnh Khánh Hòa,

 

Ủy ban nhân dân Phường Xương Huân

Địa chỉ: 8 Hàn Thuyên, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3822 801
Ủy ban nhân dân Phường Xương Huân

UBND tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 1 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3822 661
UBND tỉnh Khánh Hòa

Sở Xây dựng Khánh Hòa

Địa chỉ: 4 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại:

Ban Dân Tộc Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 04, Đường Phan Chu Trinh, Hoàng Văn Thụ, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3811 451

Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 4 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3821 268
Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 4 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3818 625
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 1 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Điện thoại: 0258 3818 992

Trung Tâm Y Tế Tp. Nha Trang

Địa chỉ: 13 Lê Lợi, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3560 375
Trung Tâm Y Tế Tp. Nha Trang

Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa

Địa chỉ: Khu Liên Cơ Số 1-3, Đường Ngô Quyền, Phường Xương Huân, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3822 229
Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

Địa chỉ: 753W+X66, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3563 531

Sở Công thương Khánh Hòa

Địa chỉ: 4 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3814 879
Sở Công thương Khánh Hòa

Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa

Địa chỉ: 4 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3824 270
Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 4 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 0258 3822 704
Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Tỉnh Khánh Hòa